Hộp nhựa

Hộp nhựa tròn 1000ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa tròn 1000ML - 3T PLASTIC

40.000₫

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 1000ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa tròn 750ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa tròn 750ML - 3T PLASTIC

35.000₫

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 750ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa tròn 700ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa tròn 700ML - 3T PLASTIC

30.000₫

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 700ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa chữ nhật 550ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa chữ nhật 550ML - 3T PLASTIC

30.000₫

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 550ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa chữ nhật 650ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa chữ nhật 650ML - 3T PLASTIC

35.000₫

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 650ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa chữ nhật 750ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa chữ nhật 750ML - 3T PLASTIC

40.000₫

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 750ml 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa tròn 550ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa tròn 550ML - 3T PLASTIC

25.000₫

Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ nước khi...

Thêm vào giỏ hàng
Hộp nhựa chữ nhật 1000ML - 3T PLASTIC

Hộp nhựa chữ nhật 1000ML - 3T PLASTIC

45.000₫

Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm 👉 Đc sản xuất từ nhựa PP, trong suốt đẹp, đảm bảo vệ sinh. 👉 Dùng đựng thực phẩm sống, chín như cháo, chè,.... hay bánh kẹo, rau củ quả, rau câu, kim chi, chân gà xả tắc...vv 👉 Thiết kế nắp kín ko bị rỉ...

Thêm vào giỏ hàng