Danh sách sản phẩm 3T Plastic đang phân phối tại thị trường tại TPHCM và các tỉnh lân cận

Danh sách sản phẩm 3T Plastic đang phân phối tại thị trường tại TPHCM và các tỉnh lân cận

Bên cạnh hộp nhựa microwave, 3T PLASTIC đang phân phối hơn 200 SKU khác, chúng tôi xin liệt kê dưới đây.

1. Hộp nhựa tròn 300ml (HT) - Bao gồm 4 SKU

3T-T300-HT10 - Lốc 10 cái

3T-T300-HT50 - Lốc 50 cái

3T-T300-HT100 - Combo 100 cái

3T-T300-HT500 - Thùng 500 cái

2. Hộp nhựa tròn 350ml (TL) - Bao gồm 6 SKU

3T-350-TL10 - Lốc 10 cái

3T-T350-TL50 - Lốc 50 cái

3T-T350-TL100 - Combo 100 cái

3T-T350-TL300 - Thùng 300 cái

3T-T350-TL450 - Thùng 450 cái

3T-T350-TL500 - Thùng 500 cái

3. Hộp nhựa tròn 450ml (HT) - Bao gồm 4 SKU

3T-T450-HT10 - Lốc 10 cái

3T-T450-HT50 - Lốc 50 cái

3T-T450-HT100 - Combo 100 cái

3T-T450-HT500 - Thùng 500 cái

4. Hộp nhựa tròn 550ml (ST) - Bao gồm 5 SKU

3T-T550-ST10 - Lốc 10 cái

3T-T550-ST50 - Lốc 50 cái

3T-T550-ST100 - Combo 100 cái

3T-T550-ST300 - Thùng 300 cái

3T-T550-ST500 - Thùng 500 cái

5. Hộp nhựa tròn 700ml (ST) - Bao gồm 4 SKU

3T-T700-ST10 - Lốc 10 cái

3T-T700-ST50 - Lốc 50 cái

3T-T700-ST100 - Combo 100 cái

3T-T700-ST300 - Thùng 300 cái

6. Hộp nhựa tròn 750ml (ST) - Bao gồm 4 SKU

3T-T750-ST10 - Lốc 10 cái

3T-T750-ST50 - Lốc 50 cái

3T-T750-ST100 - Combo 100 cái

3T-T750-ST300 - Thùng 300 cái

7. Hộp nhựa tròn 1000ml (ST) - Bao gồm 4 SKU

3T-T1000-ST10 - Lốc 10 cái

3T-T1000-ST50 - Lốc 50 cái

3T-T1000-ST100 - Combo 100 cái

3T-T1000-ST300 - Thùng 300 cái

8. Hộp nhựa chữ nhật 550ml (ST) - Bao gồm 5 SKU

3T-V550-ST10 - Lốc 10 cái

3T-V550-ST50 - Lốc 50 cái

3T-V550-ST100 - Combo 100 cái

3T-V550-ST300 - Thùng 300 cái

3T-V550-ST500 - Thùng 500 cái

9. Hộp nhựa chữ nhật 650ml (ST) - Bao gồm 5 SKU

3T-V650-ST10 - Lốc 10 cái

3T-V650-ST50 - Lốc 50 cái

3T-V650-ST100 - Combo 100 cái

3T-V650-ST300 - Thùng 300 cái

3T-V650-ST500 - Thùng 500 cái

10. Hộp nhựa chữ nhật 750ml (ST) - Bao gồm 5 SKU

3T-V750-ST10 - Lốc 10 cái

3T-V750-ST50 - Lốc 50 cái

3T-V750-ST100 - Combo 100 cái

3T-V750-ST300 - Thùng 300 cái

3T-V750-ST500 - Thùng 500 cái

11. Hộp nhựa chữ nhật 750ml (ST) - Bao gồm 5 SKU

3T-V1000-ST10 - Lốc 10 cái

3T-V1000-ST50 - Lốc 50 cái

3T-V1000-ST100 - Combo 100 cái

3T-V1000-ST300 - Thùng 300 cái

3T-V1000-ST500 - Thùng 500 cái